Vakuumpumpar

Vi har möjlighet att utföra alla de åtgärder som krävs för att optimera ett vakuumsystem inklusive komplett byte av vakuumpumpar. Med KUD kontrollerar vi allt runt vakuumpumpen som påverkar drift, energi och underhåll, bl.a. temperaturer på luft och tätningsvatten, vattenflöden, funktion hos spraynozzlar etc. Redan på plats kan vi många gånger t.ex. optimera vattenflöden.

Är det väl konstaterat att en vakuumpump är i dålig kondition är det nästa alltid ett bättre alternativ att renovera den hos oss än att investera i en ny. Vakuumpumpar från Nash typ L och H är ett dock ett undantag. P.g.a. dessa typer av pumpar oftast installerats för mera än 50 år sedan, är de i de flesta fall i mycket dåligt skick både hydrauliskt och mekaniskt. Folla Tech kan erbjuda kompletta utbyten till vakuumpumpslösningar som är mera energioptimala och med möjlighet till att dessutom få tag i reservpumpar/utbytespumpar. Ett utbyte av Nash L/H pumpar är en lönsam affär rent energibesparingsmässigt och ökar tillgängligheten och driftsäkerheten på anläggningen. När vi renoverar en vakuumpump använder vi olika material och metoder för att åtgärda slitage och korrosionsskador.  Sådana skador behandlas främst med polymerkomposit där valet av komposit styrs av vakuumpumpens applikation hos våra kunder. Detta gäller för vakuumpumpens hus, rotor, konor och gavlar. Tätnings- och lagerytor på axlar påförs nytt material av hög kvalitet med hjälp av termisk sprutning med efterföljande bearbetning. Lagerhus eller lagerlägen i gavlar sprutas också upp termiskt eller förses med en bussning för att erhålla originaltoleranser.  Före återmontering av en vakuumpump balanseras givetvis rotorn dynamiskt. Självklart byts också lager, packningar och o-ringar vid en renovering.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap