Vakuumpumpar

Kontakta gärna våra pumptekniker

Sven Broman
+46 70 102 03 68 
sven.broman@follatech.se 

Claes Löfgren  
+46 72 516 18 88
claes.lofgren@follatech.se

Patrick Vilpi  
+46 70 551 58 87 
patrick.vilpi@follatech.se

Vakuumpumparna står många gånger undangömda eller i en källare p.g.a. den höga ljudvolymen vilket gör att dem lätt glöms bort. Däremot att ha koll på sina vakuumpumpar är en lönsam affär: en sliten vakuumpump drar både mera effekt än en ny, samtidigt som den ger sämre kapacitet som på t.ex. en pappersmaskin måste kompenseras med ökad ångmängd.

Vi på Folla Tech har hållit på med vakuumpumpar och vakuumsystem i snart 30 år och vi har i dagsläget renoverat mera än 1100 stycken vakuumpumpar. Vi jobbar med i stort sett alla på marknaden förekommande fabrikat av vätskering vakuumpumpar och kompressorer.

Vi erbjuder en hel del servicetjänster kring vätskeringvakuumpumpar och vakuumsystem.  Vi kan bl.a. konstatera mekanisk och hydraulisk status på vakuumpumpar och kompressorer på plats med videoskop. Med hjälpa av den utförliga rapporten som följer efter besöket kan framtida underhåll och renoveringar av vakuumpumparna planeras. En kombination av KUD (Kontroll Under Drift) och videoskopkontroll ger ett mycket gott underlag för planering av åtgärder tillsammans med oss inför ett kommande planerat längre fabriksstopp. Efter ett längre fabriksstopp med en hel del åtgärder utförda inklusive ev. utbytta pumpar kan det vara väl värt att göra en efterkontroll av alla inställningar av vatten, flöden etc. Folla Tech hjälper er att säkerställa att allt är rätt inkopplat och injusterat. Läs mer… 

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap