Utbytespumpar

Folla Tech har ett stort antal färdigrenoverade vakuumpumpar på lager i vårt utbytessystem. Dessa är i de flesta fall klara för omedelbar leverans och kan vara på plats inom kort tid hos våra kunder om så skulle behövas. Vi kan t.o.m. leverera även de största pumparna med egna bilar. Utbytespumparna är framför allt av de typer och storlekar som används inom pappers- och massaindustrin. Att utnyttja vårt utbytessystem är kostnadsneutralt i förhållande till att sända en egen pump för renovering till oss men leveransen är omedelbar.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap