Utbildning i vakuumteknik

Folla Tech erbjuder utbildning i vakuumteknik och vakuumpumpar. Utbildningens innehåll är kundanpassat och omfattar bl.a.: 

• Olika typer av vakuumpumpar 
• Funktionen hos en vätskeringvakuumpump 
• Olika typer av vätskeringvakuumpumpar 
• Yttre faktorers påverkan på vakuumpumpens funktion - tätningsmediaflöden, temperaturer, mottryck, kavitation 
• Renovering av vakuumpumpar 
• Vakuumsystem och kundens vakuumsystem 
• Besök i vår verkstad 
• Eventuell testkörning av vakuumpump

Kontakta Mats Elofsson för en offert mats.elofsson@follatech.se

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap