Testkörning av pumpar

I december 2004 invigdes den första testanläggningen i
Europa icke knuten till någon tillverkare i vår fabrik i Follafoss, Norge. Sedan några år har vi även en testanläggning i vår andra renoveringsverkstad i Motala, Sverige.
Att testa en vakuumpump efter en renovering är en nödvändighet för att kunna dokumentera och verifiera att ursprungliga värden för flöde vid olika vakuumnivåer och effektförbrukning har uppnåtts. En testad pumpar måste uppnå originaltillverkarens värden för att kunna godkännas.  Dokumenterade testresultat ingår i alla våra leveranser.
Vi kan självklart provköra alla olika fabrikat av vakuumpumpar i våra testanläggningar.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap