Slussmatare

Vi renoverar och uppgraderar alla på marknaden förekommande slussmatare. Folla Tech:s renoveringsmetoder förlänger slussmatarens livslängd och flera renoveringar kan göras utan dyra byten av plåtar i slussmatarens hus. Nya svetsmetoder ger också längre livslängd åt rotorblad och hus och möjliggör reparationer med anpassade material för varje applikation. Huset specialanpassas för att minimera slitaget mellan rotor och gavlar. Renoverade slussmatare monteras med originaltillverkarens toleranser.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap