Skruvpressar

Med hjälp av vår svets- och slipmaskin kan vi åtgärda slitageskador på
skruvpressar.
Vi kan utföra jobben både på plats och i vår verkstad. Reparations- och stopptid på anläggningen minimeras när vi utför jobben på plats.
Maskinen svetsar nerslitna skruvvingar både i kompressionsdelen som är hårdmetallbelagd och på resterande delen av skruven som kan vara belagd med rostfritt material. Maskinen slipar vingarnas dia och tjocklek i samma operation och är dessutom utrustad med utsug för slipdamm.

Vi kan också utföra:

• byte av stamsilplåtar

• byte av lager och tätningar

• reparation av axeltappar

• uppgrading med Wearless-segment i kompressionsdelen.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap