Rullmaskiner

Ytan på bärvalsar i rullmaskiner är avgörande för att uppnå ett bra
resultat. Ett friktionsskikt på bärvalsarna är en förutsättning för en problemfri omrullning.  Ytfinheten på bärvalsarna måste stå i proportion till omrullad papperskvalitet. 
Hela omläggningsprocessen av bärvalsar är helt dammfri.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap