Pumpaggregat

Vid installation av en ny vakuumpump eller byte till en ny
storlek eller pumptyp kan vi dimensionera, leverera och eventuellt installera en komplett enhet. Enheten skräddarsys efter applikationen och installationen. Enheter består i normalfallet av komplett balkram för ingjutning, vakuumpump, motor, motorhylla (t.ex. Gemex), komplett remdrift inkl. skydd, in- och utloppsrör.
För att få en vakuumpump eller ett vakuumsystem att fungera optimalt behöver pumpen/systemet ibland kompletteras med kringutrustning. Exempel på det är föravskiljare, extraktionspump, efteravskiljare med ljuddämpare, tätningsvattensystem och spraynozzlar, etc. Folla Tech har kompetensen att dimensionera all kringutrustning och dessutom leverera och även installera.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap