Mobilt / on-site

mobil bearbetning

Mobil bearbetning

Folla Tech är en komplett leverantör av mobila bearbetningstjänster. Detta kan kombineras med svetsning, termisk sprutning och annan beläggning.  Exempel på mobil bearbetning: arborrning, flänsbearbetning, planbearbetning av fundament och kapning av rör. 

Mobila uppdrag – montage och renovering hos kunder

Ett av våra huvuduppdrag on-site är rengöring av torkcylindrar och valsar.
Vår utrustning installeras enkelt i torkpartiet och kräver ingen demontering av valsar eller cylindrar.
Rena torkcylindrar och valsar förbättrar värmeöverföringen, reducerar ångförbrukningen, skapar jämnare temperaturprofil, ger ökad drifttid på torkviror, reducerar schaberslitage, ger möjlighet till ökad maskinhastighet. Detta sammantaget ger bättre kvalitet, högre produktion och ökad totalverkningsgrad.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap