Kringutrustning

Föravskiljare

Vätska från processen skall inte komma med luften in i vakuumpumpen. Vätskan påverkar energiförbrukningen och kapaciteten på en vakuumpump. Finns dessutom föroreningar eller fibrer kan detta orsaka slitage eller igensättningar. Föravskiljare eliminerar upp till 100% av all vätska och föroreningar. Folla Tech dimensionerar, levererar och installerar föravskiljare.

Extraktionspump

En extraktionspump används för att dränera en föravskiljare där inte ett fallben är möjligt att installera. Folla Tech installerar egna remdrivna extraktionspumpar direkt i föravskiljaren. Detta ger en mycket enkel installation som kräver lite utrymme.

Efteravskiljare

Istället för att låta utgående vatten från vakuumpumparna gå till avlopp, installerar man en efteravskiljare. På så sätt kan vattnet pumpas tillbaka in i systemet och återanvändas. Oftast kombineras efteravskiljaren med en ljuddämpare  för att kraftigt reducera ljudnivåerna ut från vakuumpumpen. Folla Tech dimensionerar, levererar och installerar efteravskiljare och ljuddämpare.

Tjuvluftventil 

Tjuvluftventiler installeras mellan sugställe och vakuumpump för att skydda vissa typer av vakuumpumpar och annan utrustning mot för låga vakuumnivåer. Tjuvluftventilerna är steglöst justerbara för att lätt kunna anpassas för att öppna och anpassa till önskade vakuumnivåer. Folla      Tech dimensionerar, levererar och installerar tjuvluftventiler.   

Strypbrickor

Ett enkelt sätt att kontrollera tätningsvattenflödet till vakuumpumpar är att installera korrekt dimensionerade strypbrickor. Kontakta Folla Tech så dimensionerar vi och levererar rostfria strypbrickor.

Inloppssilar

Vid nyinstallation av vakuumpumpar bör inloppsilar installeras. Dessa skyddar vakuumpumparna från ev. föroreningar som finns i ett nytt system (svetsslag etc). Folla Tech levererar rostfria inloppssilar till alla storlekar av vakuumpumpar. Det är också viktigt att inloppssilarna demonteras ca 6 månader efter igångkörning.

Kompletta spraynozzlar

Installation av spraynozzlar på inloppsrören ökar vakuumpumparnas kapacitet. Alternativt kan denna ökade kapacitet utnyttjas till att sänka vakuumpumpens varvtal för att spara energi. Folla Tech dimensionerar, levererar och installerar spraynozzlar.

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap