Isblästring

Torr-is blästring er en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan, som ska rengöras, blästras med små pellets av torr-is, som är koldioxid i fast form. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. Typiska föreningar: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester med mer. 

• Effektiv där man ej kan använda vatten och kemikalier, och kan i många fall göras under drift. 
• Inga restprodukter
• Miljöanpassad metod
• Ingen maskering behövs 
• Torr metod inga, vätskor används
• Ställbar verkningsgrad 
• Ingen mekanisk åverkan
• Minimerar rengöringstiden

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap