FollaDrive

FollaDrive är en transmissionslösning utvecklad av Folla Tech och som kan installeras på vakuumpumpar av typen CL-6000 och CL-9000.
FollaDrive driften kan ha flera olika utväxlingar i storleksordningen 1:4-1:5. Utvecklingen kan kundanpassas för att optimera driften i varje enskild applikation.
Vanligtvis är FollaDrive en lösning för CL-6000/CL-9000 pumpar med integrerad växel (G-Pumpar), men FollaDrive kan också vara en platsbesparande lösning för pumpar som har separata, fristående växellådor.

Bytte av rem på FollaDrive

FollaDrive är konstruerat på så sätt att byte av drivrem utförs genom att dela på kopplingen mellan motor och pump. Installationen bör vara anpassad så att avståendet mellan axeltapparna är minst 20 mm, i annat fall måste motorn flyttas vid byte av remmen.
Folla Tech rekommenderar att koppling typ Rexnord Viva VS används i samband med installation av FollaDrive för att göras rembytet så enkelt som möjligt.
Lagerövervakning kan installeras enligt kundens önskemål.

Produkt och leveransreferenser

En pump med FollaDrive är levererad till SCA Ortviken med utväxlingen 1:5,09. Pumpen har en maximal effektförbrukning på 177 kW.
FollaDrive är också designad för för en något större pinjong och det ger en utväxling på 1:4,54 och en maximal effektförbrukning på 220 kW.
Om andra utväxlingar (varvtal) efterfrågas än de som är standard så kan vi beräkna dessa för att bäst anpassa driften till aktuell applikation.

Fördelar med FollaDrive

• Låg ljudnivå
• Inget oljeläckage
• Enkel service och snabbt rembyte
• Hela vakuumpumpens arbetsområde kan utnyttjas, inte bara två varvtal

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap