FOLLA TECH BLIR STØRRE OG UTVIDER VIRKSOMHETEN PRESSEMELDING 23. MAI 2018 • 

PRESSEMELDING, 23. mai 2018
Folla Tech styrker sin posisjon innenfor olje og gass ved overtakelse av Aquamarine Subsea AS’ i Vestby.

Folla Tech overtar Aquamarine Subsea AS sin virksomhet i Vestby og blir dermed leverandør av tjenester og produkter for Subsea- og boremarkedet innen Olje og Gass. Totalt gjelder overtakelsen 26 personer og en forventet omsetning i 2018 på 33 MNOK. 

For Folla Tech betyr dette at selskapet blir en sentral leverandør til Olje og Gass med et avansert og høyteknologisk produkt for oppgradering, ny produksjon og levetidsforlengelse av utstyr. Produktområdet er god kjent for Folla Tech fra før og representerer en komplettering av Folla Tech sin virksomhet innen slitasjeteknikk og termisk sprøyting.

Utover dette innebærer overtakelsen at Folla Tech sine produkter og tjenester blir bredere geografisk representert. Viktige produktområder som maskinrenovering, mobil maskinering, vedlikeholdsprosjekter og vakuumsystemer blir nå lett tilgjengelig for mange av virksomhetens kunder på Østlandet, Värmland og i Västra Götaland.

Folla Tech er i en spennende periode. Med overtakelsen av virksomheten i Vestby ønsker vi å være tilstede, utvide og styrke tilbudet til våre kunder innen olje og gass. Vi vil i tillegg tilpasse Vestbys teknologi til nytte for våre kunder innen industri og energi, sier administrerende direktør, Olav Dehli.

Vestby vil inngå i Folla Tech sin eksisterende avdelingsstruktur og vil sammen med Folla Techs øvrige produksjonssteder i Motala (Sverige), Verdal og Follafoss utgjøre en koordinert leveransekjede. 

Kontaktperson for ytterligere informasjon:

Olav Dehli, tlf.nr. +47 95850291 , e-post: olav.dehli@follatech.no

Aquamarine Subsea Vestby er basert på et mekanisk verksted fra 1953. Selskapet tilbyr vedlikehold, økt robusthet og re-sertifisering av utstyr som brukes i en rekke ulike operasjoner og næringer. Aquamarine Subsea Vestby har spesialisert seg på termisk sprøyting (HVOF), hovedsakelig for ulike undervanns- og boreutstyr som brukes i olje- og gassindustrien. I tillegg dekker verkstedet store maskin- og monteringsfunksjoner.


Folla Tech har siden 1987 spesialisert virksomheten mot industriell slitasjeteknikk. Vi har stor kompetanse innenfor termisk sprøyting, mobil maskinering, montasjeteknikk og industrimekanikk. Rundt våre verksteder tilbyr vi lokal industriservice kombinert med spesialservice, nyanlegg og renovering. Vi er en komplett leverandør av mobile maskineringstjenester og montasjeteknikk. Folla Tech er spesialisert leverandør av vakuumpumper og har mer enn 30 års erfaring med vakuumteknologi og vakuumanlegg. Folla Tech har nå mer enn 70 ansatte fordelt på verkstedene i Vestby, Follafoss, Verdal og Motala (Sverige). Selskapets hovedkontor er i Follafoss.


OM OSS

Folla Tech är ett industriellt serviceföretag med verkstäder i Follafoss, Norge sedan 1987 och Motala, Sverige sedan 2007.

I VÅRA VERKSTÄDER

Folla Tech erbjuder översyn, uppgradering och modifiering av vakuum- och centrifugalpumpar, kompressorer, transportskruvar, pluggskruvar, slussmatare, skruvpressar, ventiler, växlar, kvarnar, krossar, mm. Vi är helt märkesoberoende och hanterar alla på marknaden förekommande fabrikat.

MOBILA UPPDRAG

Sprutning av bärvalsar, slipning av cylindrar, bearbetning av vattenturbinhus, reparation av axeltappar är exempel på mobil bearbetning och mobil termisk sprutning. Mobil bearbetning och mobil termisk sprutning är också en av Folla Techs viktigaste tjänster.

AKUTA UPPDRAG

Vi ställer upp 24/7 för våra kunder.

För jouruppdrag i Sverige

+46(0)141 57 127

För jouruppdrag i Norge

+47 74 12 30 20

SVERIGE

Folla Tech Sverige AB
Smedsby 11, 591 96 Motala
Tel: +46 (0) 141 - 57 127
E-post: info@follatech.se

NORGE

Folla Tech A/S 
Industrivegen 1, 7796 Follafoss 
Tlf: + 47 74 12 30 20
E-post: post@follatech.no 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

© Folla Tech Sverige AB    |   Org.nr: 556680 9447   | 
© Folla Tech A/S    |   Org.nr: 846273972 MVA   |
 » Om cookies  |  » Sitemap